Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer 

desember 13, 2013, 07:25 CET

Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 9.734.733 aksjer.

Som deltaker i aksjespareprogrammet har nedenstående primærinsidere fått tildelt aksjer.

Navn

Tildelte
aksjer

Ny
beholdning

Gjennomsnittlig
aksjepris

Adams, Robert

744

9 357

NOK 134,09

Bacher, Lars Christian

807

18 208

NOK 134,09

Bjørn, Benedikte Bettina

98

1 092

NOK 134,09

Di Valero, Ingrid Elisabeth

161

1 778

NOK 135,84

Dodson, Timothy

606

19 843

NOK 134,09

Gjærum, Reidar

558

18 958

NOK 134,09

Hilland, Jannicke

394

9 489

NOK 138,80

Hovden, Magne Andre

506

7 522

NOK 134,09

Klouman, Hans Henrik

806

15 330

NOK 134,09

Knight, John Nicholas

1 263

51 349

NOK 134,09

Kvelvane, Ørjan

288

1 709

NOK 134,09

Lund, Helge

605

61 151

NOK 134,09

Lægreid, Stig

144

1 519

NOK 135,84

Michelsen, Øystein

785

24 075

NOK 134,09

Nafstad, Hilde Merete

367

5 286

NOK 134,09

Reitan, Torgrim

645

20 301

NOK 134,09

Skeie, Svein

643

15 553

NOK 134,09

Sætre, Eldar

605

25 960

NOK 134,09

Øvrum, Margareth

977

32 327

NOK 134,09

Som deltaker i Statoil US Employee Share Savings plan har Statoil ASA primærinnsider Mr. William Maloney, 12. desember 2013 mottatt aksjer til gjennomsnittlig pris på USD 22,61 pr. aksje:

Navn

Tildelte aksjer*

Ny beholdning*

Maloney, William

986,973887

31 135,933349

*American Depositary Receipts (ADR)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12