Konseptvalg for Johan Sverdrup-feltet tidlig 2014 

desember 20, 2013, 07:30 CET
Samtidig jobber partnerskapet for å tildele en kontrakt for forprosjektering (front-end engineering and design – FEED).

Bilde

Øivind Reinertsen, direktør for Johan Sverdrup-feltet.

- Det handler om å få de siste avklaringene på plass og gi anledning til en god behandling i de enkelte selskapene. Samtidig er det enighet i partnerskapet om å tildele kontrakt for forprosjektering snarest mulig slik at vi opprettholder fremdriften, sier Øivind Reinertsen, direktør for Johan Sverdrup-feltet.

Planen er å få behandlet Plan for utbygging og drift (PUD) i Stortingets vårsesjon 2015. Produksjonsstart er estimert til slutten av 2019.

Ressursestimatet for hele feltet er mellom 1,8 og 2,9 milliarder fat oljeekvivalenter.

Fakta om Johan Sverdrup-feltet (PL 265, PL 501 og PL502):

• Johan Sverdrup er et oljefelt.
• Johan Sverdrup består av et kombinert funn som utgjør ett felt.
• Beliggenhet: Utsirahøyden i Nordsjøen, 140 kilometer vest for Stavanger.
• Vanndybden er 110 meter, og reservoaret ligger på 1900 meters dyp.
• Plan for utbygging og drift (PUD) forventes behandlet i Stortingets vårsesjon 2015.
• Produksjonsstart er estimert til slutten av 2019.
• Feltet har en produksjonshorisont til 2050. 
• Som en del av design basis ble det besluttet tidlig i 2013 at feltet skal bygges ut i faser.  Første fase er etablering av et feltsenter bestående av fire plattformer.
• Det anbefales at oljen fra feltet føres i rør til Mongstad-terminalen i Hordaland, og at gassen føres til Statpipe og videre til prosesseringsanlegget Kårstø i Nord-Rogaland.
• Feltet skal drives med kraft fra land.


Rettighetshavere:

Utvinningstillatelse 501:
Lundin Norway (operatør - 40 %), Statoil (40 %), Maersk Oil (20 %)

Utvinningstillatelse 265: Statoil (operatør - 40 %), Petoro (30 %), Det norske oljeselskap (20 %), Lundin Norway (10 %)

Utvinningstillatelse 502: Statoil (operatør - 44,44 %), Petoro (33,33 %), Det norske oljeselskap (22,22 %)

Kontaktpersoner:

Investor relations
Hilde Merete Nafstad, direktør, investor relations
Tlf.: +47 957 83 911

Morten Sven Johannessen, vice president, investor relations North America
+203 570 2524

Media relations
Ørjan Heradstvedt, mediekontakt
Tlf.: +47 917 78 161

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.