Aker Solutions tildelt rammeavtale for prosjektering på Johan Sverdrup

desember 20, 2013, 18:52 CET

Johan Sverdrup-feltet er et av de største oljefunnene på norsk sokkel. Med en beregnet produksjonsfase på mer enn 30 år, vil Johan Sverdrup skape verdier for eierne og samfunnet utover 2050. Oljefeltet er den viktigste nye utbyggingen på norsk sokkel, og dette er den første kontrakten for forprosjektering (FEED) som er tildelt i første fase av utbyggingen.

FEED-kontrakten har en beregnet verdi på 650 millioner kroner (løpende). 

Bilde

Øystein Michelsen, Statoils konserndirektør for utvikling og produksjon i Norge.

− Med denne tildelingen markerer vi starten på en ny fase i det området av Nordsjøen hvor vår historie på norsk sokkel startet. Verdiskapingen fra Johan Sverdrup-feltet vil bli betydelig for rettighetshaverne og for det norske samfunnet. I tillegg vil det bidra med betydelig aktivitet for olje- og gassindustrien — inkludert leverandørindustrien, sier Øystein Michelsen, Statoils konserndirektør for utvikling og produksjon i Norge.

Feltutbyggingen Johan Sverdrup er av et omfang som kan sammenlignes med de største offshoreutbyggingene som er gjort på norsk sokkel, med etablering av et nytt feltsenter med fire installasjoner og tilhørende infrastruktur i første fase.

− Kontrakten for forprosjektering er viktig for å sikre optimal utbygging av feltet og utvikling av et konsept for endelig investeringsbeslutning for partnerne. Vi er glade for å ha sikret oss kapasitet hos en erfaren kontraktør, sier Michelsen.

Kontraktstildelingen basert på sterk internasjonal konkurranse
Tildelingen av FEED-kontrakten til Aker Solutions betyr en viktig ny kontrakt for leverandørindustrien.

Bilde

Margareth Øvrum, konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring i Statoil.

− Statoil og de andre partnerne ønsker kompetente leverandører som kan bidra til trygg og effektiv drift. VI har vurdert anbud i sterk konkurranse i et globalt marked. Denne kontraktstildelingen er basert på en vurdering av flere faktorer, så som kostnader, kompetanse, kapasitet, kvalitet, HMS og risikodeling som egner seg i et langsiktig samarbeid, sier Margareth Øvrum, konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring i Statoil.


Ny kontraktstrategi for økt effektivitet
FEED-kontrakten er den første tildelingen basert på en rammeavtale med Aker Solutions for porteføljen av plattformer på Johan Sverdrup-feltet i ulike utviklingsfaser. Den tiårige rammeavtalen omfatter opsjoner på forstudier og konseptstudier, FEED, og prosjektering og innkjøpsledelse (EPma) for framtidige faser.

Dette er basert på en ny kontraktstrategi for Statoil ved utbygging av store felt, noe som gjør det mulig med industrialisering og standardisering i framtidige faser for å øke effektiviteten og redusere kostnadene.

− Denne kontraktstrategien sørger for tidlig tilgang på viktige ressurser, sikrer effektivitet i den tidlige fasen, og en sømløs overgang fra FEED-fasen til detaljert prosjektering – noe som gir større effektivitet i gjennomføringsfasen, sier Michelsen.

Prosjektet har høy prioritet hos de andre rettighetshaverne — Lundin Norway, Petoro, Det Norske oljeselskap og Maersk Oil. Utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet vil trekke på hele partnerskapets kunnskap og erfaring.

Mediekontakt
Ørjan Heradstvedt
Tlf.: +47 917 78 161