Statoil vedtar ikke bot for manglende fjernmåling

desember 20, 2013, 11:58 CET
Forelegget er gitt fordi Statoil angivelig ikke har overholdt plikten til å overvåke egen virksomhet gjennom fjernmåling for å oppdage forurensning slik at nødvendige tiltak kunne settes i verk.

– Etter en grundig vurdering, velger vi å ikke vedta dette forelegget, fordi vi basert på dokumentene i saken, ikke kan se at vi har opptrådt i strid med regelverket, sier Øystein Arvid Håland, områdedirektør for Drift Nordsjøen vest i Statoil.