"Gå til hovedinnhold"

Statoil tildelt lisens på Grønland

desember 20, 2013, 23:15 CET
Bilde

Runi M. Hansen, landsjef for Grønland og Færøyene i Statoil. (Foto: Ole Jørgen Bratland/Statoil)

Blokk 6 er lokalisert utenfor kysten nord-øst for Grønland i et uutforsket område. Statoil vil ha en andel på 52,5 prosent, ConocoPhillips vil ha 35 prosent og Nunaoil vil ha 12,5 prosent.

– Vi har vært til stede på Grønland siden slutten av 1980-tallet og vi har kontinuerlig bygget erfaring og forståelse. Vi har en stegvis tilnærming til Arktis, som bygger på mer enn 30 års erfaring fra tøffe værforhold på norsk sokkel og andre arktiske og sub-arktiske områder. Å få denne lisensen inn i vår portefølje er en del av vår langsiktige arktiske posisjonering og utvikling av ny teknologi er en nødvendighet for fremtidige operasjoner i denne lisensen, sier landsjef for Grønland og Færøyene i Statoil, Runi M. Hansen.

Lisensen har en leteperiode på 16 år. Første del av arbeidet er innhenting av seismikk, hvor en først etter dette vil ta beslutninger om videre arbeid. Statoil har utført både kjerneboring og vitenskaplig arbeid i dette området tidligere for å bygge forståelse av de operasjonelle forholdene.

– Vi ser at dette er et utfordrende område, men et område som også er potensielt prospektivt. Og vi tror arktiske ressurser vil spille en viktig rolle i å møte fremtidens energibehov. Siden dette er i et uutforsket område er dette et langsiktig prosjekt for Statoil, og vi vil følge vår stegvise tilnærming og ikke bevege oss raskere enn teknologien tillater, sier Hansen.

Dette er ikke første gang Statoil gjennomfører aktivitet på Grønland. På 1990-tallet boret Statoil en letebrønn i Fylla-området vest for Grønland - men selskapet leverte tilbake lisensen i 2002. Statoil er også partner i tre lisenser, Anu, Napu og Pitu, i Baffin-bukta vest for Grønland.

Statoil har allerede posisjoner i områder med arktiske utfordringer i Norge, Russland, USA og Canada.

Bilde

Downloads