Gass- og oljefunn i Askja-prospektene

januar 2, 2014, 08:44 CET

Letebrønnene 30/11-9 S og 30/11-9 A, som ble boret av boreriggen Ocean Vanguard, ligger mellom Oseberg- og Frigg-feltene og om lag 13 km sørøst for de Statoil-opererte Krafla-/Krafla Vest-funnene.

Hovedbrønnen 30/11-9 S testet Askja Vest-prospektet og påviste en netto gasskolonne på 90 meter i bergarter av sen og mellom jura alder.

Bilde

May-Liss Hauknes, Statoils letedirektør for Nordsjøen.

Sidesteget 30/11-9 A testet Askja Øst-prospektet og påviste en netto oljekolonne på 40 meter i de samme geologiske formasjonene. Reservoaregenskapene var som forventet i begge brønnene.

Statoil anslår de samlede volumene i Askja Vest og Askja Øst til å være mellom 19 og 44 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter (oe).

– Vi er godt fornøyd med å starte 2014 med gass- og oljefunn i Askja Vest- og Øst-prospektene, i hjertet av Nordsjøen. Dette viser igjen at selv de mest modne delene av norsk sokkel fortsatt har et spennende verdiskapingspotensial, sier May-Liss Hauknes, Statoils letedirektør for Nordsjøen.

– Nordsjøen er et svært rikt petroleumsbasseng som har levert nye funn fortløpende gjennom fire tiår. Her finnes det fortsatt attraktive muligheter både gjennom feltnær leting og mer materielle vekstmodeller, sier Hauknes.

– En utbygging av Askja vil bli vurdert sammen med Krafla- og Krafla Vest-funnene som Statoil gjorde i 2011, sier Knut Skjoldli, direktør for feltutvikling i Statoil.

Letebrønnene 30/11-9 S og 30/11-9 A ligger i utvinningstillatelse 272 i Nordsjøen. Statoil er operatør med en andel på 50 prosent. Partnerne er Svenska Petroleum Exploration AS (25 prosent) og Det norske oljeselskap ASA (25 prosent).

For mer informasjon om resultatene av letebrønnene 30/11-9 S og 30/11-9 A, henviser vi til pressemeldingen fra Oljedirektoratet >>

Bilde

Downloads