Avslutter Kristin gasseksportprosjekt

januar 9, 2014, 12:01 CET
Bilde

Kristin-plattformen i Norskehavet. (Foto: Marit Hommedal)

Kristin gasseksportprosjekt (KGEP), som omfatter en rørledning mellom Kristin-feltet og Polarled, ble godkjent av partnerne i KGEP (Statoil 53,4 %, Petoro 35,6 % og GdFS 11 %) i forbindelse med at Polarled-prosjektet ble godkjent på slutten av 2012.

Etter fjorårets utvikling i prosjektet har partnerne besluttet å avslutte det siden økonomien i prosjektet ikke er bærekraftig. Årsaken er høyere kostnader og høyere risiko knyttet til volumtilgang.

Bilde

Håkon Ivarjord, prosjektleder for Polarled-utbyggingen. (Foto: Harald Pettersen)

KGEP utgjorde mindre enn 5 prosent av volumene i Polarled, og avslutningen av prosjektet vil ikke påvirke gjennomføringen av Polarled-prosjektet. Alle aktuelle interessenter er blitt informert om KGEP-partnernes beslutning om å avslutte prosjektet.

– Partnerne i KGEP har tatt en beslutning som var nødvendig. Med nedgangen i prosjektets økonomi så vi ingen grunn til å fortsette utviklingen av KGEP-prosjektet, sier prosjektleder for Polarled-utbyggingen Håkon Ivarjord.

KGEP omfattet modifikasjoner på Kristin-plattformen og en 30-kilometer lang rørledning som skulle kobles til Polarled-rørledningen.

Muligheten for en framtidig tilkobling av Kristin-feltet til Polarled-rørledningen opprettholdes, siden nødvendige oppkoblingspunkter fortsatt vil være en del av prosjektet.