Meldepliktig handel 

januar 16, 2014, 07:09 CET
Aksjene er kjøpt til kurs 152,91 kroner. Før viderefordeling til ansatte haraksjespareprogrammet 10.336.418 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12