Skip to Content
no

Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer 

januar 17, 2014, 13:52 CET

I tillegg er det tildelt bonusaksjer for aksjespareprogrammet for 2011.

Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 7.282.552 aksjer.

Som deltaker i aksjespareprogrammet har nedenstående primærinsidere fått tildelt bonusaksjer i henhold til deltakelse i aksjespareprogrammet i 2011, til en pris på NOK 152,91 pr. aksje.

Navn

Tildelte
aksjer

Ny
beholdning

Adams, Robert

727

10 084

Bacher, Lars Christian

1 021

19 229

Bjørn, Benedikte Bettina

141

1 233

Di Valerio, Ingrid Elisabeth

184

1 962

Dodson, Timothy

911

20 754

Gjærum, Reidar

759

19 717

Klouman, Hans Henrik

1109

16 439

Knight, John Nicholas

1787

53 136

Kvelvane, Ørjan

356

2 065

Lund, Helge

442

61 593

Reitan, Torgrim

693

20 994

Skeie, Svein

752

16 305

Øvrum, Margareth

1204

33 531

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12