Statoil tildelt nytt areal på norsk sokkel

januar 21, 2014, 15:00 CET
Bilde

Statoil ble tildelt nye lisenser i alle tre provinser på norsk sokkel - Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. (Foto: Harald Pettersen)

– Vi er veldig fornøyd med TFO 2013-tildelingen, som er i tråd med strategien vår. Den utgjør et godt grunnlag for videre utvikling av norsk sokkel som et kjerneområde for Statoil, sier Irene Rummelhoff, nyutnevnt direktør for leting på norsk sokkel i Statoil.

– De modne områdene på norsk sokkel er veldig attraktive. Kjent geologi bidrar til høye funnrater, mens godt utviklet infrastruktur gir fat av høy verdi, sier Rummelhoff.

Bilde

Irene Rummelhoff, direktør for leting på norsk sokkel i Statoil. (Foto: Hild Bjelland Vik)

Statoil er tildelt nye lisenser i alle tre provinser:

Barentshavet

  • 40% eierandel i og operatørskap for PL765 - en ny lisens i Hammerfest-bassenget. Vi ser spennende muligheter i området, spesielt i noen av de lite utforskede letemodellene.  

Norskehavet

  • 40% eierandel i og operatørskap for PL755. Dette er et interessant område øst for Heidrun som er tildelt for å sikre optimal feltnær leting.  
  • 60% eierandel i og operatørskap for PL752 og 20% eierandel i PL751 – to nye lisenser i det mindre modne Frøyahøyden/Froanbassenget der vi ser på tradisjonelle og nye letemodeller fra et nytt perspektiv.  

Nordsjøen

  • 30% eierandel i og operatørskap for PL745S sør for Valemon-feltet i Tampen-området. Her er målet feltnære letemuligheter.
  • 50% eierandel i og operatørskap for PL739S. Dette er en spennende tildeling i et stort og lite utforsket område sørøst for Oseberg
  • 50% eierandel i og operatørskap for PL072D øst for Sleipner for å sikre feltnære letemuligheter i et modent område av Nordsjøen.   
  • 20% eierskap i PL735S i sentrale Vikinggraben. Her ser vi et interessant konsept langs den nordvestre flanken av Utsirahøyden.   
  • 77,8% eierandel i og operatørskap for PL333B, tilleggsareal i King Lear-området.  
  • 30% eierandel i PL044B, tilleggsareal i nærheten av PL044 i sørlig del av Nordsjøen.

Statoil mener at de modne områdene av norsk sokkel fremdeles byr på spennende letemuligheter. Selskapet tar målrettede steg for å påvise hele potensialet til de modne områdene, og dermed sikre størst mulig verdiskapning på norsk sokkel.

– I 2012 opprettet vi tre vekstprosjekter i vår leteorganisasjon i Norge som dekker de mest interessante delene av Norskehavet og Nordsjøen. Målet med vekstprosjektene er å utnytte vår regionale kunnskap og utvikle nye kreative ideer og letekonsepter. Søknaden vår til TFO 2013 var i stor grad basert på muligheter modnet gjennom vekstprosjektene, sier Rummelhoff.

Rummelhoff understreker at tilgang til nytt kvalitetsareal er avgjørende for å opprettholde produksjonsnivået på norsk sokkel utover 2020. Tidligere denne måneden leverte Statoil sin liste over nominerte blokker for 23. konsesjonsrunde.