Statoil US Employee share savings plan viderefordeler aksjer 

januar 23, 2014, 07:13 CET

Navn

Tildelte aksjer*

Ny beholdning*

Maloney, William

824,599

31.960,532349

*American Depositary Receipts (ADR)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12