Skip to Content
no

Meldepliktig handel 

februar 18, 2014, 14:01 CET

Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 7.566.633 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12