Skip to Content
no

Kramsnø-letebrønnen fullført

februar 20, 2014, 08:33 CET

I 2011-2012 hadde Statoil et gjennombrudd i Barentshavet med de to «high impact»-funnene Skrugard og Havis, som påviste i alt 400-600 millioner fat utvinnbar olje.

Skrugard og Havis åpnet en ny petroleumsprovins i Barentshavet, og dannet grunnlaget for feltutbyggingsprosjektet Johan Castberg.

Bilde

Irene Rummelhoff, Statoils letedirektør for norsk sokkel. (Foto: Harald Pettersen)

I 2013 lanserte Statoil en målrettet letekampanje rundt Johan Castberg-feltet for å avklare ytterligere oljepotensial i området, og gjøre utbyggingsprosjektet mer robust. Letekampanjen omfatter fem prospekter, og Kramsnø var den fjerde av disse.

– Vi nærmer oss avslutningen av denne letekampanjen rundt Johan Castberg-feltet. Av de fire brønnene som er boret hittil er det dessverre bare én som har ført til oljefunn. Det siste prospektet vi skal teste i letekampanjen er Drivis, og vi starter boringen rett etter at vi har fullført Kramsnø, sier Irene Rummelhoff, Statoils letedirektør for norsk sokkel.

Rummelhoff forklarer at Johan Castberg-området har et variert utvalg av mulige prospekter. Letekampanjen ble utformet for å dekke dette mangfoldet og gi en best mulig forståelse av det samlede ressursgrunnlaget i området.

Bilde

Erik Strand Tellefsen, direktør for feltutvikling i Nord-Norge. (Foto: Harald Pettersen)

Prospektene som er valgt ut for kampanjen tester forskjellige letemodeller og geologiske formasjoner og er uavhengige av hverandre. De var også store nok til å kunne påvirke utbyggingsløsningen.

– Letekampanjen tjener hensikten med å gi oss mest mulig informasjon om området, men har ikke gitt oss det ytterligere ressursgrunnlaget vi håpet på. Det gjør det enda viktigere å forbedre utbyggingskonseptet og redusere investeringene, sier Erik Strand Tellefsen, direktør for feltutvikling i Nord-Norge.

Statoil er operatør for utvinningstillatelse 532 med en eierandel på 50 prosent. De andre rettighetshaverne er Eni Norge AS (30 prosent) og Petoro AS (20 prosent).

For mer informasjon om resultatene av letebrønn 7220/4-1 i Kramsnø-prospektet henviser vi til pressemelding fra Oljedirektoratet (OD) >>

Bilde

 

Downloads