Statoil inviterer leverandører til tettere samarbeid

mars 12, 2014, 15:30 CET
Bilde

Stavanger Day er en ny møteplass for Statoil og noen av selskapets viktigste politiske og industrielle interessenter. Her avslutter konsernsjef Helge Lund og lederen for GE Oil and Gas, Lorenzo Simonelli, dialogseansen om noen av de utfordringer og muligheter operatører og leverandører deler. (Foto: Harald Pettersen)

Stavanger Day, som i år arrangeres for første gang, vil bli Statoils viktigste arena for møte med politikere og industriaktører i Stavanger-regionen. Rundt 630 aktører var på plass i Konserthuset.

NCS er Statoils tyngdepunkt

Konsernsjef Helge Lund understreket hvilken viktig rolle Stavanger-regionen og vestkysten for øvrig har.

– Stavanger er, i tillegg til å være midtpunktet for landets olje- og gassindustri, også en global energihovedstad. Det har den blitt som følge av en industri som har klart å gripe mulighetene, sa han.

Som svar på spekulasjonene rundt norsk sokkel sin framtidige rolle i selskapet, sa han følgende:
– Statoils investering på norsk sokkel har steget med 75 prosent siden 2010. Det vil si at det nå investeres rundt 54 milliarder norske kroner årlig. Vi har større aktivitet, og flere megaprosjekter enn noensinne, eksempelvis Johan Sverdrup.

– Noen hevder at Statoil ville være bedre tjent med å holde seg på norsk sokkel. I vår industri er det slik at geologi kommer foran geografi. Konkurranse og innovasjon skjer over hele verden. Vi vil ikke på noen måte bli mer konkurransedyktige ved å konkurrere mindre, fastslo Lund.

Olje- og gassindustrien under press

Konsernsjefen var videre opptatt av å formidle hvilket press konkurransekraften i den globale i olje- og gassindustrien er under.

– I løpet av det siste tiåret er prisen på olje tredoblet, mens avkastning på investert kapital er redusert med en tredel. Mens investeringene har økt kraftig, er produksjonen fallende. Vår konkurransekraft er under press, og vi må svare med endringer.

– Debatten rundt vår industri preges i økende grad av bærekraft. Klimaendringen er en realitet, og vi må vise at vår industri kan svare på denne utfordringen. Det gjør vi ved å redusere utslipp, ved å levere naturgass og ved å fortsette å jobbe med energieffektivisering og teknologiutvikling knyttet til karbonfangst.

Bilde

Anders Opedal, direktør for Prosjekter.Vekststrategien står fast – nødvendige endringer gjennomføres

Helge Lund understreket at Statoils vekstambisjoner står fast, samtidig som viktige endringer vil bli gjort for å styrke selskapets konkurranseevne.

– Letesuksess har gitt oss valgmuligheter. Vi har flere enn 100 prosjekter å velge mellom. Vi vil være selektive framover og sørge for at de prosjektene vi prioriter vil imøtekomme forventingene om konkurransedyktig avkastning.

– Vi skal øke effektiviteten i alle ledd av virksomheten vår. Vi skal redusere kostnader i størrelsesorden 1,3 milliarder USD fram mot 2016. Dette gjør vi blant annet ved å gjennomføre det største tekniske effektiviseringsprogrammet som vi har hatt i selskapet noensinne

– Videre vil vi øke utbyttet til aksjonærene våre, og innfører fra i år kvartalsvise utbetalinger.

Inviterer til samarbeid

– Bak hver Statoil-suksess er det mange Statoil-leverandører, sa Helge Lund.
Han pekte på økt oljeutvinning og HMS som eksempler på områder der tett samarbeid mellom Statoil og leverandørene har gitt resultater.

– Dette er eksempler på hvordan høye ambisjoner, lik tenkemåte og arbeid side om side har gitt resultater. Denne tilnærmingen bør vi også bruke til å håndtere de konkurransemessige utfordringene vi nå står overfor.

Bilde

Tore Sjursen, direktør for vedlikehold og modifikasjoner i Aker Solutions– Vi vil forbedre oss sammen med leverandørene

– Skal vi lykkes som selskap framover, må vi lykkes sammen med leverandørene våre, sa Anders Opedal, direktør for Prosjekter. Han la vekt på den viktige rollen som Statoils leverandører har, ved at de til enhver tid bidrar med 40 til 95 prosent av kompetanse og ressurser i selskapet.

Opedal presenterte konkrete områder der han ønsker tettere samarbeid med leverandørene framover.

– I Statoil intensiverer vi nå arbeidet med å standardisere, forenkle og industrialisere. Dette ønsker vi i langt større grad framover å gjøre i samarbeid med våre leverandører, slik at de forenklinger og endringene vi gjennomfører også vil bli synlig i deres verdikjeder og prosesser. Vi må opptre som ett selskap på tvers, koordinert og med klare forventninger og standarder som leverandørene skal kunne forholde seg til.

Leverandørene med konkrete utfordringer til Statoil

– Vi skal jobbe smartere, svarte direktør for vedlikehold og modifikasjoner, Tore Sjursen fra Aker Solutions på Statoils spørsmål om hvordan en internasjonal leverandør med base i Stavanger vil svare på de nye industrielle utfordringene.

Til Statoil hadde han følgende utfordringer:
– Forenkling av tekniske krav og økt bruk av standardiserte løsninger vil spare industrien for store kostnader.

– Analyser viser at små justeringer vil kunne øke produktiviteten offshore så mye som en time per person per dag i prosjektene våre. Dette vil kunne utgjøre betydelige årlig besparelser for Statoil.

– Videre trenger vi, som leverandør, større forutsigbarhet når det gjelder etterspørsel fra kundene våre. Effektiv planlegging og utførelse fra vår side forutsetter at vi har et klart bilde av hva dere ønsker at vi skal bidra med.