Meldepliktig handel 

mars 17, 2014, 07:13 CET
Aksjene er kjøpt til kurs 164,82 kroner.

Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 8.130.876 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.