Meldepliktig handel 

mars 18, 2014, 12:18 CET
Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 7.842.325 aksjer. 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.