Statoil presenterer års- og bærekraftrapporten for 2013 

mars 21, 2014, 12:00 CET
Bilde

– Driften i 2013 var god, med forbedringer innen sikkerhet, produksjon som forventet og en sterk prosjektgjennomføring. Våre leteresultater var sterke og vi økte reservebasen, sier konsernsjef Helge Lund i sin innledning til års- og bærekraftrapporten.

Bilde

Konsernsjef Helge Lund

Statoil hadde i 2013 de beste leteresultatene i industrien målt i konvensjonelle volumer. Bay du Nord-funnet utenfor kysten av Canada var verdens største konvensjonelle oljefunn i 2013. Samlet økte vi ressursbasen med til sammen 1,25 milliarder oljeekvivalenter gjennom vår leteaktivitet. En rekordhøy produksjon på 723.000 fat oljeekvivalenter per dag utenfor Norge, nedsalg som ga selskapet salgsinntekter på over 4 milliarder amerikanske dollar og en reduksjon i alvorlige hendelser fra 1,0 per million arbeidstimer i 2012 til 0,8 per million arbeidstimer i 2013, er blant flere positive trekk ved fjoråret.

– 2013 ble preget av terroristangrepet mot gassanlegget i In Amenas 16. januar 2013 der 40 mennesker mistet livet, deriblant fem høyt ansette Statoil-medarbeidere. Granskingsrapporten som ble presentert i september var tydelig på at vi må styrke sikkerhetskulturen i selskapet. Vi har etablert et forbedringsprogram innen sikkerhet som har kommet godt i gang med å implementere anbefalingene i granskingsrapporten som en integrert del av det daglige sikkerhetsarbeidet i organisasjonen, sier Lund.

Bærekraftrapporten er en del av årsrapporteringen.

– Bærekraftrapporten gjenspeiler vår forpliktelse til en langsiktig, bærekraftig vekst i tråd med prinsippene i FN-initiativet Global Compact, sier Lund.

Brukere kan laste ned hele eller deler av rapporten på www.statoil.com/downloads, mens trykte utgaver kan bestilles på www.statoil.com/orderreports

Kontaktpersoner:

Investor relations
Hilde Merete Nafstad, direktør IR,
+47 957 83 911 (mobil)

Presse
Jannik Lindbæk jr., informasjonsdirektør,
+47 977 55 622 (mobil)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12