Meldepliktig handel - primærinnsider 

mars 21, 2014, 07:17 CET

Catherine Hughes, styremedlem i Statoil ASA, har den 20. mars 2014 kjøpt 1.850 aksjer* i Statoil ASA til en pris per aksje* på USD 26,94 og vil etter kjøpet eie 1.850 aksjer* i Statoil ASA.

*American Depositary Receipts (ADR)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.