Statoil tildelt leteareal utenfor kysten av Myanmar

mars 26, 2014, 11:10 CET

Blokk AD-10 utgjør mer enn 9,000 km2 og ligger omtrent 200 kilometer fra kysten på om lag 2.000 meters vanndyp. Lisensen er tildelt Statoil og ConocoPhillips med 50% eierandel hver og med Statoil som operatør.

Bilde

Erling Vågnes, direktør for Statoils letevirksomhet på den østlige halvkule.

(Foto: Ole Jørgen Bratland)

– Dette er et stort og svært lite utforsket område i et basseng med et påvist petroleumssystem og store sedimenære avsetninger. Med denne tildelingen har vi fått tilgang til et nytt, stort leteareal med en betydelig oppside, i tråd med vår letestrategi, sier Erling Vågnes, direktør for Statoils letevirksomhet på den østlige halvkule.

Tildelingen innebærer en ny landinntreden for Statoil, som nå har virksomhet i 34 land.

– Vi har fulgt nøye med å utviklingen i Myanmar siden 2011. Gjennom en rekke besøk har vi etablert en god relasjon til myndighetene i Myanmar, og vi har hatt kontinuerlig dialog med norske myndigheter. I tillegg har vi innhentet erfaring fra andre norske selskaper som opererer i landet. Vi ser fram til å kunne bidra til videreutviklingen av energisektoren i Myanmar med vår kompetanse og kapasitet, sier Vågnes.

Statoil har forpliktet seg til å gjennomføre en konsekvensutredning for miljø og sosiale forhold, samt å hente inn ny 2D seismikk i løpet av den første studieperioden på 2,5 år. Etter dette vil partnerskapet avgjøre om man går inn i en tre års letefase.

– Nå vil vi etablere kontakt med relevante instanser og interessenter, samt forberede oss på å gjennomføre de studiene som er nødvendig for å sikre en trygg innhenting av nye seismiske data. Dette er en langsiktig mulighet med betydelig usikkerhet knyttet til undergrunnen, men med et stort potensial, sier Vågnes.

Bilde