Korreksjon av feil i rapportering av aksjeeierskap for primærinnsider 

mars 26, 2014, 07:53 CET

En nærstående til John Knight (pensjonskassen for John Knight og hans ektefelle Charlotte Knight) eier, og har eid siden før John Knight ble primærinnsider, 6.600 aksjer i Statoil ASA. Det totale eierskap i Statoil ASA aksjer for John Knight, inklusiv eierskap for nærstående, er per dags dato 59.736 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.