Skip to content

Statoil tildeler kontrakter for tjenesteleveranser innen HR

april 9, 2014, 10:30 CEST

Om lag to tredjedeler av berørte ansatte vil få tilbud om ansettelse hos leverandørene, enten gjennom virksomhetsoverdragelse eller tilbud om ansettelse.

Økt bruk av utsetting av tjenester til eksterne leverandører er et virkemiddel for å styrke Statoils konkurranseevne.

Bilde

Torgrim Reitan, konserndirektør for økonomi og finans. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

Tidligere i år ble det også besluttet å sette ut oppgaver innenfor områdene IT, eiendomsdrift og økonomi/finans. Overføringen av disse tjenestene pågår nå.

– Etter en grundig prosess og nøye evaluering har vi konkludert med at det er et solid forretningsmessig grunnlag for å sette ut tjenester innenfor HR. Samarbeidet med de to valgte leverandørene vil styrke vår konkurranseevne gjennom reduserte kostnader og økt fleksibilitet. Som et globalt selskap må vi sørge for at tjenestene er tilgjengelige på tvers av tidssoner og landegrenser, og samtidig ha et forsvarlig kostnadsnivå, sier Torgrim Reitan, konserndirektør for økonomi og finans i Statoil.

Leverandørene som er valgt er Alexander Mann Solutions for HR rekruttering og Zalaris for HR administrasjonstjenester. Leverandørene vil starte arbeidet i løpet av våren.

I november 2013 sendte Statoil ut anbudsinnbydelse for disse tjenestene. Tilbudene har nå blitt evaluert gjennom en grundig anskaffelsesprosess.

– Statoil ASA har lang erfaring med utsetting av tjenester. Allerede i dag leveres mer enn 60 prosent av tjenestene fra vår interne tjenesteleverandør av eksterne selskaper. Vi vil bruke denne erfaringen til å ivareta våre ansatte på best mulig måte, sier Reitan.