Skip to content
no

Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer 

april 16, 2014, 13:03 CEST

Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 8.099.084 aksjer.

Som deltaker i aksjespareprogrammet har nedenstående primærinsidere fått tildelt aksjer til gjennomsnittlig pris på NOK 162 pr. aksje.

Navn

Tildelte
aksjer

Ny
beholdning

Adams, Robert

341

10 425

Bacher, Lars Christian

361

19 590

Bjørn, Benedikte Bettina

52

1 285

Di Valerio, Ingrid Elisabeth

93

2 055

Dodson, Timothy

312

21 066

Gjærum, Reidar

236

19 953

Hilland, Jannicke

169

9 658

Hovden, Magne Andre

216

7 738

Klouman, Hans Henrik

342

16 781

Knight, John Nicholas

581

60 317

Kvelvane, Ørjan

139

2 204

Lund, Helge

250

61 843

Nafstad, Hilde Merete

159

5 445

Reitan, Torgrim

287

21 281

Skeie, Svein

281

16 586

Sætre, Eldar

250

26 210

Øvrum, Margareth

427

33 958

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12