Resultat for første kvartal 2014 

april 29, 2014, 07:59 CEST
Bilde

 


- Vi er glade for å presentere sterke finansielle resultater for kvartalet. Høyere priser og gode resultater fra vår amerikanske gassverdikjede bidro til en økning i justert driftsresultat på 9 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. Driften vår er solid og danner grunnlag for en rebasert organisk produksjonsvekst på omkring 2 % i 2014, sier Statoils konsernsjef Helge Lund.

Driftsresultatet for første kvartal var 51,4 milliarder kroner, en økning på 35 % sammenlignet med første kvartal 2013. Justert driftsresultat etter korrigering for kvartalsspesifikke forhold var 46,0 milliarder kroner, en økning på 9 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. Justeringene på 5,4 milliarder kroner er hovedsakelig knyttet til erstatningsutbetaling etter en tvistesak og gevinst ved salg av eiendeler. De økte inntektene skyldtes hovedsakelig høyere priser og økt bidrag fra gassverdikjeden. Justert driftsresultat etter skatt var 15,8 milliarder kroner, sammenlignet med 12,0 milliarder kroner i samme periode i fjor.

- Med sterk kontantstrøm fra driften og god kapitaldisiplin styrker vi vår finansielle posisjon ytterligere. Styret foreslår at det utbetales et utbytte på 1,80 kroner per aksje for kvartalet, i tråd med vår prioritering av utbytte, sier Lund.

Underliggende driftskostnader var stabile. Leteutgiftene var 4,7 milliarder kroner, en nedgang på 7 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. Resultat per aksje var 7,43 kroner i kvartalet, en økning fra 2,02 kroner i første kvartal i fjor. Netto gjeldsgrad ved utgangen av kvartalet var på 10 %.

- For å møte bransjens utfordringer knyttet til kostnader og kapitalintensitet, har vi satt i gang nye tiltak dette kvartalet for ytterligere å styrke effektiviteten og konkurranseevnen. Samtidig har vi nådd viktige milepæler i den pågående prosessen for å redusere kostnadsbasen. Vi er i rute i forhold til å oppnå planlagt vekst, sier Lund.

Statoil leverte en produksjon på 1,978 millioner foe per dag i første kvartal, en nedgang på 1 % sammenlignet med første kvartal 2013. Fortsatt sterk prosjektutvikling og -gjennomføring muliggjorde konseptvalg for Johan Sverdrup-feltet og produksjonsstart på Gudrun-feltet. Johan Sverdrup blir Statoils største feltutbygging siden 1980-årene. Feltsenteret skal bygges ut i flere faser, med en feltkapasitet i første fase på 315.000 fat oljeekvivalenter per dag. Gudrun-prosjektet ble levert i samsvar med tidsplanen og under kostnadsestimatet ved å bruke det globale leverandørmarkedet.

Den fortsatte fremgangen i frekvensen for alvorlige hendelser per million arbeidstimer ble overskygget av et dødsfall. En ansatt hos en kontraktør døde av skader han pådro seg under skogryddingsarbeid for en framtidig rørledning i USA.

Frekvensen for alvorlige hendelser var 0,6 i kvartalet, sammenlignet med 0,7 i samme periode i fjor.

Viktige hendelser siden fjerde kvartal 2013
Produksjonen startet på Gudrun-feltet og hurtigutbyggingsprosjektene Svalin og Vilje Sør på norsk sokkel. 

Konseptvalg for Johan Sverdrup fase 1 på norsk sokkel ble godkjent av partnerskapet. 

Gass og olje ble funnet i Valemon Nord-, Askja Øst- og Vest-, F-West- og Sao Bernardo-brønnene. 

Statoil ble tildelt en dypvannsblokk i Bengalbukten utenfor kysten av Myanmar sammen med ConocoPhillips. 

Statoils kjøp av 25 % andel i BM-ES-22A-lisensen i Espirito Santo-bassenget utenfor kysten av Brasil ble godkjent. 

Statoil ble tildelt andeler i ti produksjonslisenser under Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2013 på norsk sokkel. 

Statoil inngikk avtale om salg av 15 % eierandel i blokk 39 utenfor kysten av Angola i pre-salt-bassenget Kwanza, der Statoil er operatør. Statoil beholder 40 % eierandel. 

Avtalen om salg av 3,33 % av Statoils 25,5 % andel i gassfeltet Shah Deniz i Aserbajdsjan og South Caucasus-rørledningen ble fullført. Avtalen om salg av ytterligere 6,67 % forventes å bli fullført i andre kvartal 2014.

Kontaktpersoner:
Investor relations
Hilde Merete Nafstad, direktør IR+47 957 83 911 (mobil)
Morten Sven Johannessen, direktør, US IR+1 203 570 2524 (mobil)
Presse
Jannik Lindbæk jr., informasjonsdirektør+47 977 55 622 (mobil)


Downloads