Porteføljejustering i Angola

mai 12, 2014, 14:41 CEST

Transaksjonen, som er betinget av sedvanlige kontraktsvilkår, omfatter en godtgjørelse på USD 200 millioner. Dato for ikrafttreden er 1. januar 2013.

Bilde

Tove Stuhr Sjøblom, Statoils direktør for Afrika sør for Sahara. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

– Denne transaksjonen er en del av Statoils kontinuerlige optimaliseringsprosess. Vi gjør dette for å oppnå høyest mulig verdi og for å bruke våre økonomiske og organisatoriske evner på våre kjerneområder, sier Statoils direktør for Afrika sør for Sahara, Tove Stuhr Sjøblom. 

– Transaksjonen vil føre til at Statoil kan frigjøre kapital og vil bidra til større økonomisk fleksibilitet i tiden framover.

Statoil i Angola

Den angolanske kontinentalsokkelen er den største bidragsyteren til Statoils oljeproduksjon utenfor Norge, og en viktig komponent i Statoils internasjonale produksjonsvekst.

Statoils egenproduksjon fra Angola utgjorde om lag 200.000 fat olje per dag i 2013. I tillegg til eierandeler i fire produksjonsfelt har Statoil også andeler i flere andre lisenser, som omfatter leteblokker i Kwanza-bassenget utenfor kysten av Angola.