Skip to content

Generalforsamlingen vedtar utbytte på 7,00 kroner per aksje 

mai 14, 2014, 21:33 CEST
Bilde

(Foto: Asle Haukland, Statoil/AP)

Årsregnskap og årsberetning for Statoil ASA og for konsernet for 2013 ble godkjent, og det utdeles et utbytte på 7,00 kroner per aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per 14. mai 2014. Statoils aksjer på Oslo Børs vil bli handlet eksklusive utbytte fra og med 15. mai 2014. Rettigheter under American Depository Receipts (ADR) programmet i USA vil bli handlet eksklusive utbytte fra 15. mai 2014. Forventet utbetalingsdag for aksjer på Oslo Børs er 28. mai 2014. Forventet utbetalingsdag for utbytte i amerikanske dollar under ADR programmet i USA er 4. juni 2014.

Generalforsamlingen ga styret fullmakt til å implementere kvartalsvise utbyttebetalinger fra 1. kvartal 2014, Styret har vedtatt at det utdeles et interimsutbytte for 1. kvartal 2014 på 1,80 kroner per aksje, forutsatt at det foreligger en godkjent registrering av fullmakten i Brønnøysundregistrene. Interimsutbytte tilfaller selskapets aksjeeiere per 13. august 2014. Statoils aksjer på Oslo Børs og rettigheter under ADR programmet i USA vil bli handlet eksklusive utbytte fra 14. august 2014. Forventet utbetalingsdag er 28. august 2014. Forventet utbetalingsdag for utbytte i amerikanske dollar under ADR programmet i USA er 5. september 2014.

Olaug Svarva (leder), Tom Rathke og Elisabeth Berge ble gjenvalgt, og Tone Lunde Bakker ble nyvalgt, som medlemmer av valgkomiteen fram til ordinær generalforsamling i 2016. Johan A. Alstad ble gjenvalgt som personlig varamedlem for Elisabeth Berge for samme perioden.

Som medlemmer av bedriftsforsamlingen ble valgt for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2016:
Olaug Svarva (innstilles som leder til bedriftsforsamlingens valg) (gjenvalg), Idar Kreutzer (innstilles som nestleder til bedriftsforsamlingens valg) (gjenvalg), Karin Aslaksen (gjenvalg), Greger Mannsverk (gjenvalg), Steinar Olsen (gjenvalg), Ingvald Strømmen (gjenvalg), Rune Bjerke (gjenvalg), Siri Kalvig (gjenvalg), Barbro Hætta (gjenvalg), Terje Venold (nyvalg), Tone Lunde Bakker (nyvalg) og Kjersti Kleven (nyvalg).

Som varamedlemmer av bedriftsforsamlingen ble valgt for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2016:
Arthur Sletteberg (gjenvalg), Bassim Haj (gjenvalg), Nina Kivijervi Jonassen (nyvalg) og Birgitte Vartdal  (nyvalg).

Generalforsamlingen ga sin tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelse. Godtgjørelsen til selskapets revisor, bedriftsforsamlingen og valgkomiteen ble også godkjent.

Generalforsamlingen ga styret fullmakt til å erverve aksjer i Statoil ASA i markedet for videreføring av aksjespareprogrammet for de ansatte.

Generalforsamlingen ga i tillegg styret fullmakt til erverv av aksjer i Statoil ASA i markedet for etterfølgende sletting.

Det var på forhånd fremmet forslag fra aksjonærer om at Statoil skal trekke seg ut av oljesandvirksomheten i Canada, at Statoil ikke skal operere i isfylte farvann i Arktis samt at Statoil bør selge seg ut av Angola og Aserbajdsjan og reinvestere salgsinntektene i forskning, utvikling og produksjon av fornybar energi. Disse forslagene ble ikke vedtatt.

For komplett protokoll fra generalforsamlingen, vennligst se vedlegg.

For mer informasjon:

Investor relations

Hilde Merete Nafstad, direktør, investor relations,
Tlf: +47 957 83 911

Morten Sven Johannessen, direktør, investor relations USA,
Tlf: +1 203 570 2524

Presse

Jannik Lindbæk jr., direktør, media relations,
Tlf: +47 97 75 56 22

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

 

Downloads