Meldepliktig handel  

mai 16, 2014, 08:33 CEST

Aksjene er kjøpt til kurs 179,89 kroner.

Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 8.614.964 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12