Kraft fra land til hele Utsirahøyden

mai 16, 2014, 14:35 CEST
Kraft fra land til hele Utsirahøyden ligger inne som ett av tre alternativer i konseptvalget for Johan Sverdrup. En to-faset løsning er Statoil og partnernes anbefalte løsning ut fra et industrielt, økonomisk og miljømessig perspektiv.

Saksordfører fra Arbeiderpartiet kommuniserer en intensjon om ikke å skape en situasjon som medfører utsettelse av Johan Sverdrup. Det er viktig for Statoil og utviklingen av Sverdrup-feltet at framdriftsplanen opprettholdes. Ett års utsettelse av Sverdrup vil medføre et nåverditap på NOK 20 milliarder før skatt.

Statoil vil sammen med partnerne vurdere om det kan være konsekvenser i dette forslaget som kan medføre utsettelse av Sverdrup. Det er uklart hva kravet om å legge kabler mellom installasjonene fra oppstartsfasen av Sverdrup innebærer for det valgte konseptet og framdriften av prosjektet.