Stengt produksjon fra brønnramme på Snorre B

mai 19, 2014, 20:12 CEST
Etter trykksetting av en brønn ble det 19. mai observert indikasjoner på hydrokarboner i krateret. Dette førte til mobilisering av beredskaps-organisasjonen i Statoil. Som et føre-var-prinsipp ble det besluttet å sende 33 personer til land. Disse har ikke beredskapsoppgaver på plattformen. Personell om bord på Snorre B-plattformen er på 103 personer. 
 
Gropdannelsen ble oppdaget i forbindelse med rutinemessig ROV-inspeksjon.

Det blir nå pumpet borevæske ned i brønnen. Petroleumstilsynet er informert.

Fartøyressurser er i området. Været i området er bra.