Skip to Content
no

Ikke påvist sammenheng mellom gropdannelse og brønn på Snorre B

mai 20, 2014, 23:10 CEST
Bilde

Snorre B-plattformen i Nordsjøen. (Foto: Harald Pettersen)

Det ble torsdag utført en injeksjonstest i brønnen som er tilknyttet havbunnsrammen. Testen bekreftet at det ikke er kommunikasjon mellom brønnen og gropen.

Analyse av sedimentprøver viser heller ikke tegn til å inneholde hydrokarboner. Det er ikke observert bevegelser i gropen ved havbunnsrammen siden mandag. Havbunnsrammen overvåkes fremdeles kontinuerlig med fjernstyrt undervannsbåt.

Siden det ikke er påvist sammenheng mellom gropdannelse og brønn,  undersøkes andre årsaksforklaringer til gropdannelsen. Ingen av disse er vurdert som alvorlig for den tekniske integriteten til havbunnsrammen eller brønnene.

Produksjonen fra den aktuelle havbunnsrammen holdes fortsatt stengt inntil ytterligere undersøkelser er gjennomført. Den øvrige produksjonen fra Snorre B er nå startet opp igjen.

------

(Tidligere oppdatering, fra 20. mai)

Stengt produksjon fra brønnramme på Snorre B

Produksjonen fra en bunnramme ved Snorre B-plattformen ble stengt 17.mai etter at det ble oppdaget en unormal utgraving av masse under brønnrammen.

Det er ikke observert bevegelser i gropen ved bunnrammen det siste døgnet. Området overvåkes kontinuerlig med ROV og det er tatt prøver av sedimentene. Det ble en kort periode pumpet «brine» (vann med tyngre sedimenter) ned i brønnen i tilfelle det skulle være noen sammenheng mellom gropen og brønnen. Ingen av undersøkelsene som er gjennomført siden gropen ble oppdaget 17.mai har påvist tegn til lekkasje av hydrokarboner.

- Gropen er stabil og overvåkes kontinuerlig. Det viktigste for oss nå er å avklare årsaken til gropdannelsen og flere årsaksforklaringer undersøkes, sier Bente Aleksandersen, områdedirektør for Drift Sør i Statoil.

Det var etter at det ble observert bevegelse i gropen og indikasjoner på hydrokarboner mandag at 33 personer som et føre-var-tiltak ble flyttet over til Safe Scandinavia og deretter til land.

I samband med dette, ble beredskapsorganisasjonen mobilisert, og deretter demobiliser samme kveld. Ptil er blitt holdt løpende orientert.

Statoil har valgt å holde produksjonen stengt til nødvendige undersøkelser er gjennomført.