Skip to content

Gasslekkasje på Kårstø

mai 21, 2014, 15:30 CEST
Det var 445 personer inne på anlegget da situasjonen oppstod. Kl. 14:00 kunne alle vende tilbake til sine oppgaver.

Statoils beredskapsorganisasjon ble etablert, og den offentlige redningstjenesten ble rutinemessig varslet om situasjonen. Beredskapsorganisasjonen fikk i løpet av kort tid kontroll på alt personell i anlegget. Den berørte delen av anlegget er stengt ned og trykkavlastet.

Statoil vil undersøke nærmere hva som var direkte og bakenforliggende årsaker til hendelsen.

Gassco er operatør for Kårstø prosessanlegg, mens Statoil er teknisk tjenesteyter.

Mer informasjon om Kårstø prosessanlegg finnes på Statoils nettsider og på Gasscos nettsider.