Greenpeace om bord Transocean Spitsbergen

mai 27, 2014, 08:31 CEST
Bilde
Transocean Spitsbergen

– Nyheten er oppdatert 28.mai kl. 09.45 –

Tirsdag morgen er det syv aktivister igjen på riggen.

Vi er tilfreds med at flere av aksjonistene har gitt seg og valgt å forlate riggen frivillig, men vi er fortsatt bekymret for sikkerheten rundt de som er igjen på riggen. Greenpeace har fått den oppmerksomheten de har tradisjon for å søke, og vi har oppfordret dem til å ikke utfordre sikkerheten lenger.

Statoil respekterer retten til lovlig protest og synes det er viktig med demokratisk debatt rundt oljevirksomheten. Statoil har hatt dialog med Greenpeace i løpet av de siste månedene. Vi har informert om våre leteplaner i Barentshavet og beredskapsoppsettet for operasjonene ved flere anledninger og Greenpeace har hatt mulighet til å komme med sine synspunkter og stille spørsmål.

For Statoil er sikkerheten til mennesker og miljøet førsteprioritet, og vi ønsker ikke aktivitet som kan øke risikonivået. Greenpeace har tydelig fått forklart risikoen knyttet til å aksjonere mot en rigg i åpent farvann. Når de likevel tyr til dette virkemiddelet, så mener vi de opptrer uansvarlig og ulovlig. Vi er bekymret for sikkerheten til demonstrantene som har tatt seg ombord, og for mannskapet.

Mandag fikk Statoil tillatelse til å starte leteoperasjoner knyttet til Apollo-prospektet i Hoop-området fra Klima- og miljødepartementet. Selskapet kan ikke bore i oljeførende lag før klagen fra Greenpeace er ferdig behandlet hos departementet.

For oss er det viktig å minne om at Hoop-området er konsekvensutredet og åpnet for petroleumsvirksomhet av norske myndigheter. Hoop er et område med kjent geologi, lavt trykk og temperatur, og hvor Statoil har robuste planer for operasjonene. Et oljeutslipp er svært lite sannsynlig, samtidig som man har lagt inn en rekke barrierer for å kunne håndtere en slik hendelse.

Riggen ligger nå ca. 300 km fra land og det er dialog mellom mannskapet om bord på riggen og aksjonistene.

Riggen eies av Transocean og er på kontrakt med Statoil.

Downloads