Statoil og PTTEP fullfører avtale om omfordeling av eierandeler i kanadisk oljesand

mai 29, 2014, 09:30 CEST
Etter at alle suspensive betingelser er oppfylt og transaksjonen er fullført har Statoil nå 100 % eierandel og forsetter som operatør for utviklingsprosjektene Leismer og Corner, mens PTTEP har 100 % eierandel og er operatør for Thornbury-, Hangingstone- og South Leismer-områdene.

Ved fullføring av transaksjonen betalte Statoil USD 200 millioner til PTTEP, samt en arbeidskapitaljustering på CAD 238 millioner.