Skip to content

Gullfaks sikter mot 2040 med nye lastesystemer

juni 4, 2014, 11:51 CEST
Bilde

Inntauing av den første av de gamle lastebøyene fra Gullfaks-feltet.

Inntauingen av den første lastebøyen  har startet. Ny bøye settes i drift denne måneden. Den andre lastebøyen fjernes i august og planlegges å være i drift i midten av september.

De to eksisterende lastebøyene som skal skiftes ut har lastet ut oljen fra Gullfaks siden 1986.

Bilde

Øystein Arvid Håland, områdedirektør i Utvikling og produksjon Norge.

– Dette er et viktig prosjekt for å sikre økt verdiskaping fra Gullfaks-feltet. Gullfaks har behov for pålitelige lastesystemer for råoljeeksport for framtiden. De to eksisterende lastesystemene og lastesøyler som var installert i 1986 og 1987 nærmer seg forventet designlevetid på 30 år, sier Øystein Arvid Håland, områdedirektør i Utvikling og Produksjon Norge.

Prosjektet er en viktig byggestein for å sikre Gullfaks og tie-in-feltenes oljeeksport de neste 30 årene. Nye lastebøyer vil redusere behovet for logistikk og helikoptertransport i forbindelse med vedlikehold.

Det legges  til rette for samordning og synergier med Statfjord-feltet knyttet til drift, vedlikehold og reservedeler.  

Standardbøye

Lastesystemet er av samme type som er installert på Statfjord og er et enklere system enn nåværende system på Gullfaks.

Bilde

Det første av de nye undervanns-lastesystemene settes i drift i juni og det andre planlegges satt i drift i midten av september.

De nye lastesystemene vil ha samme kapasitet for oljelasting som eksisterende systemer.

De eksisterende lastebøyene, på om lag 6.000 tonn hver, slepes til Stord for opphugging  hos Scanmet AS. Det planlegges med 98 prosent gjenbruk av materialene.

Lastebøyene står på 136 meters dyp og er lokalisert om lag 2,4 km nordvest og 2,4 km sørøst for Gullfaks A-plattformen.

Bøyene eies av lisenshaverne til Gullfaks, hvor Statoil er operatør med en eierandel på  51 prosent, mens  Petoro og OMV har de resterende andelene på henholdsvis 30 prosent og 19 prosent.

Viktigste kontrakter:

  • Technip Norge AS har gjort engineering, forberedelser, fjerning av eksisterende lastebøyer, tauing og overlevering til leverandør for demontering og opphugging – samt installasjon av nye lastesystemer.
  • Kontrakt for avhending av lastebøyene fra Gullfaks er tildelt Scanmet AS.
  • De nye lastesystemene leveres av National Oilwell Varco i Arendal. 
Bilde

Ny lasteslange som skal installeres på Gullfaks-feltet.