Trykk til Troll

juni 5, 2014, 15:21 CEST
Bilde

Kompressormodulen ble løftet på plass av Saipem 7000, et av verdens største tungløftefartøyer.

Etter hvert som gassen produseres på gigantfeltet Troll, reduseres trykket i reservoaret. For å hjelpe gassen opp senkes trykket på plattformen, og gassen hjelpes videre ved hjelp av kompressorer.

Store volumer

På Troll er det allerede to kompressorer, nå kommer kompressor nummer tre og fire. Disse to kompressorene øker utvinningen fra gigantfeltet med 83 milliarder standard kubikkmeter gass – 522 millioner fat oljeekvivalenter.

Det er mer enn Aasta Hansteen og Valemon til sammen! Kompressormodulen er bygget ved Aibels verft i Thailand, og etter en liten tur innom Haugesund er den nå på plass om bord på Troll A.

Bilde

M11 legger ut fra Thailand, på vei mot Haugesund og Nordsjøen. (Foto: Helge Navratil/Statoil)

– Innløftet av ny modul er utført på en sikker og god måte. Dette har vært planlagt i lang tid, og det er derfor positivt at vi nå har nådd denne milepælen som er viktig for Troll A-plattformens gassleveranser de neste 50 årene. Å installere nye moduler på til sammen over 6000 tonn på en eksisterende plattform i drift er en kjempeoppgave, sier Knut Solemslie, produksjonssjef på Troll A.

Prosjektet sikrer en daglig eksportkapasitet på 120 millioner standard kubikkmeter gass og en årlig produksjon på 30 milliarder standard kubikkmeter.

– Dette tilsvarer forbruket til over 10 millioner husholdninger i Europa, og prosjektet er dermed en viktig bidragsyter i det europeiske gassmarkedet. Det blir også mulig å utvinne gassen raskere, samtidig som vi gjennom prosjektet øker den tekniske levetiden på Troll A, sier Tone Kristin Børslid, oppdragsleder for prosjektet.

Statoil har høyt trykk på lavtrykk nå. De nye kompressorene på Troll, Kvitebjørn, Åsgard, Kristin, Gullfaks og Heidrun bidrar til sammen med over 1,2 milliarder fat ekstra oljeekvivalenter. Et kjempefelt i seg selv bare i økt utvinning.

Globalt prosjekt

Prosjektet består av tre uike moduler. Aibel, som er hovedleverandøren for Troll kompressorprosjekt, har bygget én modul i Thailand og to i Haugesund.

I fjor sommer ble EIT-modulen (elektro, instrument og telecom) fra Haugesund løftet om bord på Troll. Denne sommeren skal de to neste modulene på plass.

Noen uker senere skal nok en modul løftes om bord. IUM-modulen (integrated utility module) er prefabrikkert i Polen og satt sammen i Haugesund, der også utstyret er installert. Modulen veier 1800 tonn.

Bilde

M11 i solnedgang før avreise. (Foto: Aibel)

Krafttak for kraft

De to nye kompressorene på Troll A skal forsynes med kraft fra land, nærmere bestemt Kollsnes i Hordaland. De to kompressorpakkene kan levere en effekt på 50 megawatt hver når de er i maksimal operasjonsmodus.

Dette har Statoil fått konsesjon for, og strømnettet er forsterket for å kunne levere kraften kompressorene trenger.

Mens kompressormodulen seilte fra Thailand, ble det lagt kraftkabler fra Troll A til land. Det er lagt fem kabler på om lag 70 kilometer hver mellom Kollsnes og plattformen. Fire av disse kablene fører likestrøm (DC) og ble installert i par.

– På Kollsnes er det bygget en omformerstasjon som gjør om vekselstrøm til likestrøm for at man skal få mindre energitap når strømmen fraktes over lange avstander. På Troll A blir likestrømmen igjen gjort om til vekselstrøm, forteller Tom R. Guttormsen – marine installation manager.

Den siste kabelen er en vekselstrømkabel med fiberoptikk som skal gi back-up til eksisterende strømleveranse til plattformen, og som også skal gi mulighet til ekstra signaloverføring mellom Kollsnes og Troll A.

21. april ble den første kabelen koblet til Troll A-plattformen. Deretter startet kabelleggingen inn mot land. Arbeidet gjøres under ABB-kontrakt med fartøyet Lewek Connector som opereres av EMAS. Lewek Connector er et av de største og mest moderne kabelleggingsfartøyene i verden.

Bilde

Første kabel gjøres klar om bord på Lewek Connector. (Foto: Tom Reidar Guttormsen/Statoil)