Skip to content
no

Valg til Statoils styre 

juni 10, 2014, 20:34 CEST

Bjørn Tore Godal, Maria Johanna Oudeman, Jakob Stausholm, Catherine Hughes og James Mulva ble gjenvalgt som aksjonærvalgte styremedlemmer til styret . Øystein Løseth ble valgt som nytt aksjonærvalgt styremedlem.

Øystein Løseth er norsk statsborger. Øystein Løseth har betydelig ledererfaring fra energisektoren, med særlig kompetanse og erfaring fra det europeiske energimarkedet. Siden 2010 har Løseth vært tilsatt som konsernsjef, og før det som konserndirektør fra 2009, i Vattenfall AB, et av Europas største energiselskaper. I perioden 2003 - 2009 arbeidet Løseth i det nederlandske energiselskapet NUON, først som direktør, og deretter som konserndirektør og konsernsjef, fra henholdsvis 2005 og 2008. Før dette var Løseth konserndirektør i Statkraft fra 2002 – 2003.

For øvrig har han også annen omfattende ledererfaring fra Statkraft og Statoil, blant annet innen strategi og forretningsutvikling. Han har utdanning som Sivilingeniør fra Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet og som bedriftsøkonom fra Handelshøyskolen BI i Bergen. Verken Løseth eller hans nærstående eier aksjer i Statoil.

For styremedlemmene som ble gjenvalgt er valget gjort med virkning fra 1. juli 2014 og frem til neste ordinære valg av styrets aksjonærrepresentanter i 2015. For Øystein Løseth er styrevalget gjort med virkning fra 1. oktober 2014, da han først fra dette tidspunkt fratrer sin stilling som konsernsjef i Vattenfall. Også for Løseth er styrevalget gjort med virkning frem til neste ordinære valg av styrets aksjonærrepresentanter i 2015.

Alle kandidatene ble valgt i henhold til valgkomiteens innstilling.

Kontaktpersoner:

Olaug Svarva, leder av bedriftsforsamlingen
og valgkomiteen i Statoil ASA.

Forespørsler formidles gjennom
informasjonsdirektør i Statoil, Jannik Lindbæk,
tlf: +47 977 55 622.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12