Dypvannsfeltet CLOV i produksjon

juni 13, 2014, 10:31 CEST

Statoil har 23,33 % eierandel i blokk 17, der Total er operatør (40 %). De andre partnerene på CLOV er Esso Exploration Angola (blokk 17) Limited (20 %) og BP (16,67 %). Sonangol er konsesjonær for blokken.

Bilde

Lars Christian Bacher, Statoils konserndirektør for Development and Production International.

– CLOV er viktig for  utviklingen til Statoil i Angola og en viktig milepæl som vil bidra med 37,000 fat olje per dag under platåproduksjon, sier Lars Christian Bacher, Statoils konserndirektør for Development and Production International.

Feltet ligger 150 kilometer utenfor Luanda på 1000 til 1400 meters dyp, og har et påviste og anslåtte reserver på om lag 500 millioner fat olje. Feltets produksjon vil gradvis trappes opp til en topproduksjon  på 160.000 fat per dag de neste månedene. 

Prosjektet har 34 brønner og 8 manifolder koblet sammen med 180 kilometer rørledninger fra havbunnen til FPSO-fartøyet.

Statoil er partner i de produserende feltene i blokk 4/05, 15, 17 og 31 i Angola og  operatør for blokk 38 og 39, som nå er i letefasen.
Statoils egenproduksjon i Angola i 2013 var ca. 200.000 fat per dag,  som utgjør 10 % av Statoils samlede produksjon.

Dypvannsblokk 17 utenfor kysten av nordre Angola er en av verdens største oljeprovinser og består av fire store produksjonsområder; Girassol, Dalia, Pazflor og CLOV.