Meldepliktig handel  

juni 16, 2014, 08:32 CEST

Aksjene er kjøpt til kurs 190,47 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 8.831.279 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12