Meldepliktig handel  

juni 17, 2014, 14:50 CEST
Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 8.560.523 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12