Skip to content

Naturgass må spille en sentral rolle i Tysklands Energiewende

juni 25, 2014, 08:59 CEST
Bilde

Statoils konserndirektør, Helge Lund.

(Foto: Trond Isaksen)

Skifte fra kull til gass i kraftsektoren er det viktigste alternativet for å redusere utslippene. Dette kan redusere utslippene med mer enn 50 % per kilowatt-time produsert elektrisitet.   

– Jeg mener det både betimelig og nødvendig at Tyskland utvikler en plan for hvordan naturgass kan bidra til å oppfylle ambisjonene for energiomleggingen (Energiewende). Økt bruk av naturgass vil gi fordeler både for den tyske økonomien og for klimaet, sa Lund. 

24. juni talte Statoils konsernsjef under et arrangement i Berlin med tittel “Naturgass som klimavernpådriver. Trenger Energiewende en gassmarkedsstrategi?”. Det var omkring 120 spesielt inviterte gjester, blant annet medlemmer av den tyske nasjonalforsamlingen, energibransjen, bransjeorganisasjoner, tankesmier og akademia.  Statoil og tyske Wintershall, representert ved konsernsjef Rainer Seele, var arrangører.

Uwe Beckmeyer, statssekretær i økonomi- og energi-departementet, og Stephan Steinlein, statssekretær i utenriksdepartementet, representerte den tyske regjerningen. 

Avkarboniseringsverktøy

En studie om mulighetene for naturgass som avkarboniseringsverktøy i Tyskland ble presentert av Institutt for Energiøkonomi ved Universitetet i Køln. Studien, som har analysert de mest økonomisk effektive metodene for CO2-reduksjon i Tyskland, viser at naturgass ligger best an i kraft- og oppvarmingssektorene. 

I dag produseres omkring 45 % av Tysklands kraft ved brenning av kull, mens gass kun bidrar med 10 %. Ifølge studien, som var bestilt av Statoil og Wintershall, er omlegging fra kull til gass nesten den eneste muligheten for å redusere utslipp fra kraftsektoren.

Studien viser også at naturgass kan spille en avgjørende rolle under avkarbonisering av oppvarmingssektoren. En  utslippsreduksjon på 18 millioner tonn CO2 kan oppnås med negative kostnader (både CO2-reduksjoner og kostnadsbesparelser for sluttbrukerne). Dette tilsvarer omkring 2 % av Tysklands årlige CO2-utslipp og kan gjøres ved å erstatte gamle og ineffektive oppvarmingssystemer.  

– Dette viser klart at for at Tyskland skal nå målsettingen sin om en reduksjon på 40 % i 2020, må gassandelen i energimiksen økes, og bruken av kull må reduseres sterkt, sa Lund.

Lund understreket at en det er nødvendig med en solid CO2-pris for å fremme kostnadseffektive utslippsreduksjoner.  

– I prosessen for å etablere rammer for EUs klima- og energipolitikk mot 2030 bør Tyskland gå i front for å sikre at EUs plan for utslippshandel blir Europas hovedverktøy for avkarbonisering. I tillegg oppfordrer jeg Tyskland til å utforme en plan for hvordan økt bruk av naturgass kan bidra til å oppfylle ambisjonen for Energiewende, sa Lund.

Nest største leverandør

Tyskland er et av Statoils viktigste markeder for gass produsert på norsk sokkel. Statoil er den nest største leverandøren til Tyskland, med en markedsandel på omkring 20 %, og leverer gass gjennom tre rørledninger (Europipe I, Europipe II og Norpipe). Statoil kan vise til mer enn 35 år med pålitelige gassleveranser til Tyskland.

I høst etablerer Statoil et kontor i Berlin for å delta enda mer aktivt i diskusjoner om tysk energipolitikk.

Under besøket i Berlin skal Lund også tale under BDEW Kongress. Dette er en av de viktigste energikonferansene i Tyskland med mer enn 1.000 delegater.
 

Statoils gassposisjon i Tyskland

Statoil leverer gass fra norsk sokkel til det tyske gassmarkedet gjennom tre rørledninger – Europipe I, Europipe II og Norpipe – som alle ilandføres i Emden/Dornum-området i nordlig del av Tyskland. 

Statoils tyske gassvirksomhet har endret seg de siste årene fra å levere til en handfull store importører ved kysten, til en stor portefølje av kunder og ulike markedsførings-/handelskanaler:

  • Langsiktige kontrakter med nettselskaper og kraftprodusenter
  •  Kontrakter på mellomlang sikt med nettselskaper, Stadtwerke, industrikunder
  • Kortsiktige salg ved handelspunkter for gass: Gaspool og NCG
  • Lagringsportefølje

I oktober 2009 ble det opprettet to datterselskaper som følge av  "EUs tredje direktiv" om regulering av det europeiske gassmarkedet: JordgasTransport GmbH og Statoil Deutschland Storage GmbH.

JordgasTransport GmbH er operatør av et transportnettverk, og transporterer gass for alle mulige utskipere etter ikke-diskrimineringsprinsippet. 

Statoil Deutschland Storage GmbH er operatør av Etzel Gas Lager, som har lagerkaverner under bakken i nærhet av Wilhelmshaven. Etzel er ett av de sentrale stedene der gassrørledningene krysser hverandre. 

Downloads