Statoil etablerer rammeavtale med Kværner

juni 26, 2014, 08:50 CEST
Bilde

Statoils konsernsjef Helge Lund og Jan Arve Haugan, konsernsjef Kværner, signerer avtalen. (Foto: Asle Haukland AP/Statoil)

Rammeavtalen gir Kværner muligheten for leveranse av engineering, innkjøp og bygging av stålunderstell i Nordsjøen i perioden fram til 2020. Avtalen gir økt forutsigbarhet og sikrer Statoil tilgang til konkurransedyktig kompetanse og kapasitet som er avgjørende for kommende utbygginger.

- Det er veldig gledelig at Kværner  har jobbet frem en konkurransedyktig og fremtidsrettet leveransemodell. Her demonstrerer Kværner  at innsatsen for reduserte kostnader og økt effektivitet gir uttelling. Dette er inspirerende for oss i Statoil. Sikker og kostnadseffektiv ressursutnyttelse og langsiktig verdiskapning er vår viktigste oppgave, sier Helge Lund, konsernsjef i Statoil.

Statoil har over tid engasjert seg aktivt i arbeidet med å styrke konkurransekraften i norsk leverandørindustri gjennom bl.a. industrisamarbeidet i Konkraft samt i tett dialog med en rekke leverandører om muligheter for forenkling, effektivisering og kostnadsreduksjon.

Ved inngåelse av denne rammeavtalen har Statoil sikret tilgang til kritiske leveranser til internasjonalt konkurransedyktige vilkår. Rammeavtalen er også et instrument for ytterligere industrialisering og standardisering -som har betydning for langsiktig konkurransekraft.

Den første Statoil-utbyggingen som vil benytte denne avtalen er Johan Sverdrup, som skal bygges ut med fire installasjoner med stålunderstell.

- Sverdrup-utbyggingen er historisk og den største siden 80-tallet på norsk sokkel. Det er et industriprosjekt med en tidshorisont på 50 år. Med denne intensjonsavtalen faller en ny viktig brikke på plass i planleggingen av første fase av Johan Sverdrup-utbyggingen, sier Helge Lund.

Bilde

Illustrasjon av Johan Sverdrups boreplattform (venstre) og stigerørsplattforn.

Statoil med partnere og Kværner signerer i dag en intensjonsavtale om leveranser av to stålunderstell til Johan Sverdrup-utbyggingen. Avtalen gjelder stigerørsplattformen og boreplattformen, som er de to største og mest krevende stålunderstellene på feltsenteret. Understellet for stigerørsplattformen skal leveres sommeren 2017 og understellet til boreplattformen skal leveres våren 2018.

Intensjonsavtalen for de to første plattformene på Johan Sverdrup-feltet forutsetter investeringsbeslutning for Sverdrup-utbyggingen i februar 2015.

Kværner  er allerede involvert i utbyggingen av Johan Sverdrup gjennom sin rolle som underleverandør i forprosjekteringen av feltsenteret. Det er Aker Solutions som gjennomfører forprosjekteringen og benytter som del av denne Kværner  til design av feltsenterets understell.

Kontraktene på stålunderstell til boligkvarteret og prosessanlegget forventes tildelt i midten av 2015, hvor Kværner  er en av flere aktuelle leverandører.

Det vil holdes en pressekonferanse kl 9.15 på Statoils forskningssenter på Rotvoll med CEO Helge Lund og Jan Arve Haugan, konsernsjef Kværner tilstede. Adresse: Arkitekt Ebbels veg 10. Oppmøte for presse i resepesjonen.

Fakta om Johan Sverdrup-feltet

(PL 265, PL 501 og PL502)

  • Johan Sverdrup er et oljefelt.
  • Johan Sverdrup består av et kombinert funn som utgjør ett felt.
  • Beliggenhet: Utsirahøyden i Nordsjøen, 140 kilometer vest for Stavanger.
  • Vanndybden er 110 meter, og reservoaret ligger på 1900 meters dyp
  • Plan for utbygging og drift (PUD) forventes behandlet i Stortingets vårsesjon 2015.
  • Produksjonsstart er estimert til slutten av 2019.
  • Feltet har en produksjonshorisont på 50 år
  • Som en del av design basis ble det besluttet tidlig i 2013 at feltet skal bygges ut i faser. Første fase er etablering av et feltsenter bestående av fire plattformer.
  • Det anbefales at oljen fra feltet føres i rør til Mongstad-terminalen i Hordaland, og at gassen føres til Statpipe og videre til prosesseringsanlegget Kårstø i Nord-Rogaland.
  • Feltet skal drives med kraft fra land.

Rettighetshavere:
Utvinningstillatelse 501: Lundin Norway (operatør - 40 %), Statoil (40 %), Maersk Oil (20 %)

Utvinningstillatelse 265: Statoil (operatør - 40 %), Petoro (30 %), Det norske oljeselskap (20 %), Lundin Norway (10 %)

Utvinningstillatelse 502: Statoil (operatør - 44,44 %), Petoro (33,33 %), Det norske oljeselskap (22,22 %)

Downloads