Boring avsluttet på Brugdan II Re-Entry

juni 27, 2014, 08:57 CEST
Bilde

Boreriggen West Hercules går nå i gang med boring av Sula/Stelkur-brønnen på Færøyene.


Den ble boret til 4542 meter og resultatet var en tørr brønn.

Brønnen ligger 130 km fra Færøyene og boringen startet opp igjen i mai 2014. Den ble boret av den halvt nedsenkbare riggen West Hercules på 450 meters vanndyp.

Dette er den andre letebrønnen som har blitt boret i lisens 006, som dekker et område på omtrent 579 kvadratkilometer.

Statoil har vært til stede på Færøyene siden 2000 og har en betydelig posisjon med fire opererte lisenser. Lisensene er dekket av basalt og målene er ulike og varierte.

Statoils posisjon på Færøyene er koblet mot selskapets letestrategi med tidlig tilgang på areal i stor skala og å etablere en ledende posisjon i uutforskede områder.

Partnere I lisens 006 er:
Statoil 35 % (operatør), ExxonMobil 49 %, OMV 15 % og Atlantic Petroleum 1 %.

West Hercules vil nå flyttes til lisens 008 på Færøyene, hvor Statoil også er operatør, for å bore Sula/Stelkur-brønnen.