Statoil tildeler Mariner-kontrakter til britiske leverandører

juni 27, 2014, 15:29 CEST
Aker Solutions skal utføre tjenestene for Mariner-feltet i henhold til en femårskontrakt, med forventet start i august i år. Stork begynner tjenesteleveransen i januar 2015. Også denne kontrakten har en varighet på fem år. Begge kontrakter har opsjoner på to ganger to år.  

Mariner-plattformen er under bygging, og skal etter planen settes i drift i 2017. Kontraktene vil støtte et betydelig antall av de 700 planlagte land- og offshorebaserte stillingene knyttet til Mariner-feltet.  
Bilde

Gunnar Breivik, managing director, Statoil Production (U.K.) Limited


- Statoil UK har utført en omfattende markedsscreening under strategifasen av denne anbudsprosessen, og reaksjonen fra markedet har vært veldig positiv. Vi håper å bygge opp et langsiktig leverandørforhold med høy ytelse. Å etablere felles mål for sikkerhet, kvalitet og effektivitet med leverandørene er avgjørende for gode resultater på Mariner-feltet, sier Gunnar Breivik, administrerende direktør, Statoil Production (U.K.) Limited.

- Mariner er den største nye utbyggingen på britisk sokkel på mer enn ti år. En stor del av den lokale verdiskapningen fra dette prosjektet vil komme i driftsfasen, og vi er fornøyd med de konkurransedyktige og kostnadseffektive løsningene som vi har oppnådd i den britiske forsyningskjeden. Denne kontrakten vil underbygge en betydelig direkte sysselsetting og i tillegg gi ringvirkninger i den nordøstlige delen av Skottland og Storbritannia.  

Aker Solutions skal levere vedlikeholdsplanleggingssystemet i før-driftsfasen, og vedlikehold og modifikasjonstjenester under sammenkoblings- og ferdigstillingsfasen, samt i driftsfasen fra 2017.  

Stork skal levere en kombinasjon av tjenester, blant annet stillas-, installasjon-, male-, sveise- og logistikkstøtte under sammenkoblings- og ferdigstillingsfasen, og i driftsfasen fra 2017. Stork skal også yte planleggingsstøtte med start i januar 2015.

Mariner-prosjektet omfatter investeringer på mer enn 4,5 milliarder britiske pund. Feltet forventes å produsere i minst 30 år. Gjennomsnittsproduksjonen anslås til omkring 55.000 fat olje per dag gjennom platåperioden. Feltet skal bygges ut med en produksjons-, bore- og boligplattform (PDQ) med stålunderstell, samt et lagringsskip (FSU). 

Statoil er operatør for Mariner med 65,11 % eierandel. De andre partnerne er JX Nippon Exploration and Production (U.K.) Limited (28,89 %) og Dyas UK Ltd. (6 %)