Trenger mer tid på Castberg

juni 30, 2014, 08:59 CEST

– Selskapene skal jobbe fram til sommeren 2015 med å modne fram teknisk utbyggingsløsning, oppdatere ressursgrunnlaget og redusere kostnader. Partnerskapet skal også vurdere ytterligere det økonomiske fundamentet for en oljeterminal på Veidnes, sier Arne Sigve Nylund, Statoils konserndirektør for utvikling og produksjon i Norge.

Bilde

Arne Sigve Nylund, Statoils konserndirektør for utvikling og produksjon i Norge.

(Foto: Harald Pettersen - Statoil)

Det er de Statoil-opererte funnene Skrugard fra 2011 og Havis fra 2012 som i dag utgjør Johan Castberg-prosjektet. Funnene var et gjennombrudd for Barentshavet som en ny oljeprovins. Volumene som til nå er påvist i Johan Castberg, er estimert til 400-600 millioner fat olje.

Johan Castberg-funnene er et resultat av Statoils langsiktige satsing i Barentshavet i 34 år. Selskapet har vært involvert i 99 av 109 letebrønner i Barentshavet.

Statoil som operatør for Johan Castberg-lisensen har gjennomført en omfattende letekampanje for å påvise tilleggsressurser som kan gjøre Johan Castberg robust nok til også å gi grunnlag for utvidet infrastruktur i regionen. Letekampanjen har gått over 12 måneder og har omfattet totalt fem brønner på flere reservoardyp.

– Letekampanjen har dessverre påvist mindre nye oljeressurser i Castberg-området enn forventet. Samlet sett er det ikke påvist nok ressurser i Castberg til at feltet alene kan bære infrastruktur med rør til land og landterminal, sier Nylund.

Statsstøttepraksis for slik type infrastruktur er også uavklart.

Partnerskapet i Johan Castberg har besluttet å bruke tiden frem til sommeren 2015 på å gjøre endelig konseptvalg for Johan Castberg-prosjektet.

Arbeidet frem til nytt konseptvalg skal konsentreres om tre hovedområder for å gi best mulig kvalitet i beslutningsunderlaget:

  • Teknisk utbyggingsløsning 
    Selskapene vil legge mer ressurser i å modne fram et flytende produksjonsskip (FPSO) og samtidig fortsette arbeidet med en produksjonsplattform (Semi) som mulig utbyggingsløsning offshore.

  • Vurdere økonomien i en oljeterminal på Veidnes 
    Johan Castberg-lisensen vil videre bruke mer tid til å undersøke muligheten for å realisere en selvstendig mottaksterminal for olje på Veidnes. En landterminal kan være aktuell også i kombinasjon med oljelasting til havs. Det er imidlertid betydelige kostnadsforskjeller mellom et konsept basert på ilandføring med rør og et konsept basert på oljelasting til havs. Statoil og partnerne vil derfor jobbe videre med å optimalisere muligheter i dette området og timingen for prosjektaktiviteter.

  • Oppdatere ressursgrunnlaget og redusere kostnader 
    Statoil vil på vegne av Johan Castberg-lisensen implementere flere tiltak for å redusere kostnader.  I tillegg vil Statoil og partnerskapet vurdere områdepotensialet, implementere Drivis-funnet og oppdatere ressursgrunnlaget i den videre planleggingen og utviklingen av Castberg-feltet.