Hendelse på Statoils brønnområde i Monroe County, Ohio

juni 30, 2014, 14:04 CEST

Brannen omfattet utstyr på anlegget, og var begrenset til utstyr som er plassert på bakken. Ingen av brønnene har vært i brann. En brønnkontrollgruppe fra Statoil på stedet meldte om morgenen 29. juni at alle brønnene var sikret og stengt ned.

Alt personell som arbeider på stedet ble evakuert og er i sikkerhet. I tillegg ble de som bodde i nærheten av anlegget evakuert midlertidig som en sikkerhetsforanstaltning. Det er hittil ikke meldt om noen alvorlige skader i forbindelse med denne hendelsen.

Statoil fortsetter å samarbeide tett med lokale, statlige og føderale myndigheter for å håndtere denne hendelsen.

Statoils er opptatt av at sikkerheten til personell og miljø hele tiden får førsteprioritet.

Videre oppdateringer om situasjonen vil bli lagt ut på vårt nettsted www.statoilresponds.com. Interessenter kan også sende inn spørsmål på dette nettstedet.