Grønt lys for Dudgeon havvindpark

juli 1, 2014, 14:59 CEST

Når utbyggingen av havvindparken er fullført, vil Dudgeon levere fornybar energi til omkring 410.000 britiske hjem. Dudgeon-utbyggingen vil nå gå over i en ny fase, som begynner med legging av kabler og bygging av transformatorstasjon på land. Utbyggingsaktiviteter til havs vil starte i 2016.

- Dagens investeringsbeslutning innebærer at Statoil igjen skaper verdier innen vindkraft til havs ved å bygge videre på selskapets erfaring og ledende kompetanse innen gjennomføring av komplekse olje- og gassutbyggingsprosjekter. Dette er i tråd med vår kommersielle og gradvise tilnærming til utbygging av fornybar energiproduksjon, sier konserndirektør i Statoil, Eldar Sætre.

Samlet investering i Dudgeon er anslått til 1,5 milliarder britiske pund (om lag 15 milliarder kroner). Eierne av Dudgeon planlegger en samarbeidsstruktur som gjenspeiler dette investeringsnivået. Statoils investering ventes å være på rundt 5,5 milliarder kroner, etter at samarbeidsstrukturen er klar.

Bilde

Siri Espedal Kindem, Statoils direktør for fornybar energi.

– Vi er godt fornøyd med at vi har oppnådd en positiv beslutning for Dudgeon. Dette styrker og bekrefter Statoils strategiske ambisjon om gradvis og lønnsom vekst som en industriell havvindaktør. Dudgeon representerer et sterkt samarbeidsprosjekt med bred erfaring og kompetanse innen energisektoren og havvind, sier Statoils direktør for fornybar energi, Siri Espedal Kindem, og legger til:

– Vi mener at dette prosjektet kan styrke vår posisjon i Storbritannia ytterligere, basert på den positive og konstruktive dialogen som allerede er opprettet med britiske myndigheter, lokalsamfunn og leverandører. Ved å bygge på erfaringer fra Sheringham Shoal, ser vi nå fram til en videre dialog med viktige interessenter, som for eksempel de lokale myndighetene i Norfolk, den lokale leverandørkjeden og myndighetene.

En kombinasjon av Statoils offshore-kompetanse og Statkrafts erfaring fra store prosjekter innen fornybar energi vil skape verdier for eierne, leverandørene og britisk industri generelt.

Dudgeon-investeringen kan gi fordeler for den britiske havvindindustrien. Minst 70 lokale arbeidsplasser vil bli opprettet direkte i driftsfasen. I tillegg kommer jobber i byggeperioden og indirekte i leverandørkjeden.

Storbritannias energiminister Michael Fallon uttrykker tilfredshet med beslutningen.

- Dagens beslutning understreker hvor vellykkede våre nye kontrakter er, og viser at de vil føre til en strøm av investeringer innen fornybar energi. Som det beste stedet i verden å investere i havvindprosjekter, tiltrekker Storbritannia seg millioner av pund i investeringer. Dette bringer hundrevis av grønne jobber og bidrar til å styrke energiforsyningen fra nasjonale kilder. Siden 2010 har vi tiltrukket oss investeringer innen fornybar energi for 34 milliarder pund. Dette er prosjekter som potensielt kan gi 37.000 jobber i Storbritannia, sier Fallon.

Statoil er operatør for Dudgeon havvindprosjekt og vil lede prosjektet fram mot ferdigstillelse og full produksjon fra 2017.

Pressekontakt:
Morten Eek
+47 41689515
meek@statoil.com

Investorrelasjoner:
Morten Sven Johannesen, direktør, investor relations
+47 90934148 / +47 22972042

Om prosjektet:

Dudgeon havvindpark vil bli bygget ut med en produksjonskapasitet på 402 MW. Dette tilsvarer nok strøm til å forsyne inntil om lag 410.000 britiske hjem. Havvindparken vil ligge i Nordsjøen, 32 km nord for byen Cromer i det nordlige Norfolk, og 20 km nordøst for havvindparken Sheringham Shoal.

Lisensen for Dudgeon havvindpark ble tildelt av britiske myndigheter i den andre tildelingsrunden i 2003.

Bilde

Downloads