Porteføljejustering i Angola

juli 3, 2014, 16:18 CEST
Bilde

Gareth Burns, direktør i Global Strategy and Business Development (GSB) i Statoil.

(Foto: Ole Jørgen Bratland)

– Transaksjonene er en del av Statoils løpende optimalisering og justering av porteføljen. Vi gjør dette for å maksimere verdien av våre kjerneområder. Transaksjonene bidrar til at Statoil kan frigjøre kapital forut for en omfattende borekampanje i Kwanza-bassenget, sier Gareth Burns, direktør i Global Strategy and Business Development (GSB) i Statoil.

Statoil har solgt 10 prosent til Ecopetrol i hver av blokkene 38 og 39. I blokk 39 er salget gjort gjennom to separate, men samtidige transaksjoner. Statoil kjøpte 7,5 prosent fra Total i en avtale, og solgte 10 prosent til Ecopetrol i en annen avtale. Statoil har med det redusert sitt totale eierskap i blokk 39 med 2,5 prosent.

Avtalene forutsetter godkjenning fra Sonangol E&P, petroleumsministeren i Angola og lisenspartnerne.

3. april 2014 annonserte Statoil at WRG Angola Block 38 Limited og WRG Angola Block 39 Limited (begge 50:50 joint ventures eid av White Rose Energy Ventures og Genel Energy plc) hadde kjøpt andeler på 15 prosent i blokk 39 fra Statoil og 15 prosent i blokk 38 fra China Sonagol International Holdings. Disse transaksjonene er nå godkjent av Sonangol P.P., det angolanske oljeministeriet og lisenseierne, og gjenværende formaliteter ventes å bli fullført i nær framtid.

Når transaksjonene er gjennomført vil eierskapene se slik ut:

• Blokk 39: Statoil (operatør – 37,5 %), Total (7,5 %), WRG (15 %), Ecopetrol (10 %), Sonangol P&P (30 %)
• Blokk 38: Statoil (operatør – 45 %), WRG (15 %), Ecopetrol (10 %), Sonangol P&P (30 %)

I tillegg til de Statoil-opererte blokkene 38 og 39 er Statoil partner i blokkene 22, 25 og 40 i Kwanza-bassenget. Leteblokkene ble tildelt av Sonangol i desember 2011.

Angolansk sokkel er største bidragsyter til Statoils oljeproduksjon utenfor Norge og en viktig bidragsyter til Statoils internasjonale produksjonsvekst. Statoils egenproduksjon fra Angola var på om lag 200.000 fat oljeekvivalenter per dag i 2013. Statoil har andeler i fire produserende blokker og flere andre lisenser i Congo-bassenget.