Skip to content

Mer olje fra Oseberg Øst med ny borekampanje

juli 3, 2014, 11:53 CEST
Bilde

Oseberg Øst.

(Foto: Øyvind Hagen)

Onsdag 2. juli ble det gjort kjent at Prosafe Offshore har blitt tildelt en kontrakt for bruk av Safe Scandinavia i forbindelse med borekampanjen.

Støttefartøyet Safe Scandinavia er i dag et flotell, men skal bygges om slik at det kan lagre og behandle borevæske og borekaks mens boreoperasjonene pågår.

Ved å flytte behandlingskapasiteten fra Oseberg Øst til Safe Scandinavia vil man lagre større mengder borekaks og borevæske. Støttefartøyet vil bidra til mer effektive boreoperasjoner, og gjøre det mulig å bore lengre brønner enn i dag.

Boring av nye brønner er et viktig virkemiddel for å øke utvinningsgraden og doble levetiden på Oseberg Øst-feltet.

Bilde

Kjetil Hove, områdedirektør i Utvikling og Produksjon Norge. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

- Vi forventer å øke utvinningsgraden på Oseberg Øst fra rundt 20 prosent til opp mot 30 prosent når vi borer de første planlagte brønnene. Vi har også sikret oss mulighet til å bore ytterligere brønner som vil ta utvinningsfaktoren opp mot 40 prosent, som er nesten en dobling i forhold til det vi hadde i Plan for utbygging og drift (PUD). Som operatør er vi opptatt av å sikre høyest mulig utvinning av lønnsomme fat, og er glad for at partnerskapet har tatt denne beslutningen, sier Kjetil Hove, områdedirektør i Utvikling og Produksjon Norge i Statoil.

Kontrakten har en varighet på tre år, med opsjon på å forlenge kontrakten med ett år om gangen i fire år. Safe Scandinavia skal bygges om ved Westcon i Ølensvåg.
 
- Vi har jobbet intenst for å få lønnsomhet i dette prosjektet som er tidskritisk i forhold til å få ut gjenværende ressurser og er fornøyd med å ha jobbet fram et godt konsept. Løsningen gir også mulighet til å videreutvikle feltet på lengre sikt, sier Hove.

Oseberg Øst er den minste av plattformene i Oseberg-området. Den ligger 25 kilometer nordøst for Oseberg feltsenter. Feltet er bygd ut med en integrert bore-, bolig- og produksjonsplattform med utstyr for førstetrinns prosessering.

Reservoarene på feltet er lagdelt med begrenset kommunikasjon mellom lagene, noe som gjør utvinningen krevende sammenlignet med de andre Oseberg-feltene.

Statoil har en eierandel på 49,30 prosent på Oseberg Øst. De andre partnerne er Petoro med 33,6 prosent, Total E&P Norge med 14,70 prosent og ConocoPhillips Skandinavia med 2,4 prosent.