Midlertidige allokeringer i riggporteføljen

juli 4, 2014, 13:31 CEST

Det betyr at Scarabeo5 legges i opplag for en kortere periode. Statoil planlegger for at riggen skal settes i oppdrag igjen etter årsskiftet.

Riggen utfører i dag oppdrag på Visund og skal etter planen være ferdig med arbeidet i august. Tidsrommet riggen tas ut av drift utgjør mindre enn 3 % av den borekapasiteten Statoil har på norsk sokkel dette året. 

– Vi foretar stadig vurdering av riggporteføljen vår, slik at vi sørger for å ha riktig rigg til riktig jobb til en hver tid, sier Tore Aarreberg, leder for rigganskaffelser. Vi planlegger for at riggen skal ut på oppdrag igjen etter årsskiftet. Vi er fornøyd med Saipem som leverandør og de bidrar på en positiv måte i forhold til å nå våre mål, og samarbeidet med leverandøren fungerer godt.

Riggen er på kontrakt til 2017 og skal brukes til boring og komplettering av produksjonsbrønner på ulike felt på norsk sokkel og dermed øke utvinningen fra eksisterende felt.

At Scarabeo5 tas ut av drift for en kortere periode vil ikke ha effekt på Statoils produksjonsmål eller planlagt leteaktivitet på norsk sokkel. Selskapet vil fortsatt bore 20-25 letebrønner på norsk sokkel i 2014, der selskapet er operatør for omkring 2/3 av brønnene.