Skip to Content
no

Meldepliktig handel  

juli 16, 2014, 08:03 CEST

Aksjene er kjøpt til kurs 187,77 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 9.053.673 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.