Skip to content

Meldepliktig handel  

juli 17, 2014, 14:39 CEST

Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 8.788.818 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12